Pag-redeem ng SMC Points

Paano magre-redeem ng SMC Points ang mga customer ko sa aking negosyo?
Dapat nilang ipaalam sa iyo kung magbabayad sila sa pamamagitan ng pag-redeem ng SMC  Points. Kapag nag-redeem ang isang User ng piniling halaga ng SMC Poin...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:58 PM
Paano kung gusto ko o ng customer na magkansela ng pagbiling binayaran gamit ang na-redeem na SMC Points? ​
Pinal at hindi mababawi ang lahat ng pag-redeem ng SMC Points. Ang mga tuntunin ng  pagkansela at anumang refund ay direkta ninyong pagkakasunduan ng cus...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:58 PM
Paano ko matatanggap sa bank account ko ang bayad para sa SMC Points na na-redeem sa aking negosyo?
Ang bayad para sa SMC Points na naipon mo ay ipapadala sa iyong bank account nang cash,  sa pamamagitan ng portal ng Tipalti kung saan ka nagparehistro s...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:59 PM
Paano ko matitiyak na nagbayad ang customer ko gamit ang SMC Points?
Tiyaking ipapakita ng customer sa iyo o sa miyembro ng iyong staff ang screen ng  kumpirmasyon sa kanyang telepono. Dagdag pa rito, makakatanggap ka kaagad ...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:00 PM
Paano ako makakapaglagay ng pagbiling gumagamit ng SMC Points sa aking Point of Sale (“POS”)?
Sa panahon ng iyong proseso ng pagsisimula, malamang na ginabayan ka ng iyong kinatawan  ng Choose Local San Mateo County sa proseso ng pag-configure sa ...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:00 PM
Kailangan ko bang magbigay ng resibo para sa pag-redeem ng SMC Points?
 Oo. Kapag nag-redeem ng SMC Points sa iyong negosyo, kailangan mong magbigay ng resibo  sa iyong customer dahil nagkaroon ng palitan ng mga produkto sa pag...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:00 PM
Maaari bang magbayad ang mga customer gamit ang SMC Points online?
Hindi, sa kasalukuyan, maaari lang gumamit ng SMC Points ang customer sa mismong store.
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:01 PM
Mayroon bang mga limitasyon sa kung saang mga produkto maaaring mag-redeem ng SMC Points?
Maaaring mayroong mga batas na naglilimita sa paggamit ng SMC Points upang bumili ng ilang  partikular na produkto, gaya ng alak, tabako, lottery, at pha...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:01 PM
Ano ang gagawin kung nagkakaproblema ang isang customer sa pagbabayad gamit ang SMC Points (mga teknikal na isyu)?
Sa ganitong sitwasyon, maaaring makipag-ugnayan ang customer sa team ng suporta ng  Choose Local San Mateo County sa chooselocalsmc@colu.com.  
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:01 PM
Paano ko matitingnan ang balanse sa account ko?
Sa tuwing magkakaroon ng pag-redeem ng SMC Points sa iyong negosyo, makakatanggap ka  ng email ng kumpirmasyon na naglalaman ng halagang natanggap mo par...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:02 PM