Sa tuwing magkakaroon ng pag-redeem ng SMC Points sa iyong negosyo, makakatanggap ka  ng email ng kumpirmasyon na naglalaman ng halagang natanggap mo para sa transaksyong ito  at ang kasalukuyang balanse ng iyong SMC Points.