Tiyaking ipapakita ng customer sa iyo o sa miyembro ng iyong staff ang screen ng  kumpirmasyon sa kanyang telepono. Dagdag pa rito, makakatanggap ka kaagad ng email  pagkatapos mag-redeem na naglalaman ng mga detalye ng redemption transaction at  indikasyon ng iyong na-update na balanse ng na-redeem na SMC Points.