Hindi, sa kasalukuyan, maaari lang gumamit ng SMC Points ang customer sa mismong store.