Sa panahon ng iyong proseso ng pagsisimula, malamang na ginabayan ka ng iyong kinatawan  ng Choose Local San Mateo County sa proseso ng pag-configure sa iyong POS. Kadalasan,  maaari kang maglagay ng pagbiling gumagamit ng SMC Points sa iyong POS sa pamamagitan  lang ng pagpili sa 'Other' bilang opsyon sa pagbabayad o paggawa ng bagong uri ng tender na  may pangalang 'SMC Points' at pagpili dito bilang opsyon sa pagbabayad. Kailangan mo ba ng refresher? Ikinalulugod naming tumulong. Makipag-ugnayan lang sa amin  sa chooselocalsmc@colu.com at banggitin ang POS system na ginagamit mo.