Pag-redeem ng SMC Points

May tanong ako tungkol sa balanse sa account ko/redemption payment - kanino ako makikipag-usap?
Para sa anumang tanong o tulong, makipag-ugnayan sa chooselocalsmc@colu.com. Maaari  mong i-track at i-monitor ang iyong mga pagbabayad gamit ang portal ...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:02 PM
Saang email papasok ang mga notification sa transaksyong gumagamit ng SMC Points?
 Ipapadala ang notification ng kumpirmasyon sa email address na ibinigay mo sa amin sa form  ng aplikasyon. Para sa anumang isyu o tanong, magpadala ng emai...
Tue, 19 Oct, 2021 at 2:02 PM