Sa ganitong sitwasyon, maaaring makipag-ugnayan ang customer sa team ng suporta ng  Choose Local San Mateo County sa chooselocalsmc@colu.com.