Oo. Kapag nag-redeem ng SMC Points sa iyong negosyo, kailangan mong magbigay ng resibo  sa iyong customer dahil nagkaroon ng palitan ng mga produkto sa pagitan mo at ng iyong  customer, at isang uri ng pagbabayad ang SMC Points.