Mga Reward / SMC Points

Paano gumagana ang programang SMC Points?
Makakatanggap ng SMC Points ang iyong mga customer sa pamamagitan ng paggawa ng Mga  Kwalipikadong Pagbili, at pagkatapos ay maaaring gamitin ang SMC Poi...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:55 PM
Ano ang SMC Points?
Nag-aalok ang Choose Local San Mateo County sa mga customer ng pagkakataong  makatanggap ng SMC Points (eksklusibong lokal na point system ng County ng S...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:56 PM
Ano ang mga alok na reward?
Ang mga alok na reward ay mga magkakasabay na campaign na pina-publish sa Choose Local  San Mateo County App kada cycle, upang hikayatin ang mga miyembro...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:56 PM
Ano ang kwalipikadong pagbili?
Sa pangkalahatan, ang Kwalipikadong Pagbili ay isang pagbiling ginawa sa pamamagitan ng  isang naka-link na payment card sa negosyong lumalahok sa isang ...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:56 PM
Sino ang nagpapasimula sa mga alok na reward / sino ang nagpopondo sa mga ito?
Ang Choose Local San Mateo County ay inihahatid sa iyo ng County ng San Mateo, na siya ring  nagpopondo sa SMC Points na natatanggap mula sa mga alok na rew...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:56 PM
Bukod pa sa pag-redeem ng SMC Points, makakatanggap ba ng SMC Points ang Mga User kapag bumili sila sa aking negosyo?
Maaari; kung kasama ang iyong negosyo sa isa sa mga aktibong alok na reward sa Choose  Local San Mateo County - ipapaalam at ibibigay namin sa iyo ang mg...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:57 PM
Kailan matatanggap ng mga customer ko ang SMC Points para sa pamimili sa aking negosyo?
Kung kasama ang iyong negosyo sa isang aktibong alok na reward sa Choose Local San Mateo  County App, makakatanggap ng SMC Points ang Mga User na gagawa ...
Tue, 19 Oct, 2021 at 1:57 PM