Maaari; kung kasama ang iyong negosyo sa isa sa mga aktibong alok na reward sa Choose  Local San Mateo County - ipapaalam at ibibigay namin sa iyo ang mga detalye ng mga tuntunin  ng alok na reward. Tandaang ang mga pagbili lang gamit ang naka-link na card ng User ang  maaaring maging kwalipikadong makatanggap ng SMC Points, ayon sa mga tuntunin ng reward  na sinang-ayunan ng User. Hindi makakatanggap ng SMC Points sa mga SMC Points  redemption transaction.