Ang Choose Local San Mateo County ay inihahatid sa iyo ng County ng San Mateo, na siya ring  nagpopondo sa SMC Points na natatanggap mula sa mga alok na reward.