Kung kasama ang iyong negosyo sa isang aktibong alok na reward sa Choose Local San Mateo  County App, makakatanggap ng SMC Points ang Mga User na gagawa ng Mga Kwalipikadong  Pagbili sa iyong negosyo. Awtomatikong idaragdag ang SMC Points sa balanse ng User sa app  kapag nakumpirma na ang transaksyon sa pamamagitan ng third-party na vendor na Plaid, at  kapag ito ay natukoy na Kwalipikadong Pagbili sa ilalim ng mga tuntunin ng isang alok na  reward. Maaaring abutin ang prosesong ito ng hanggang 10 araw ng negosyo at lalabas ang  SMC Points sa kanilang Choose Local San Mateo County account kapag natapos na ang  proseso.