Ang mga alok na reward ay mga magkakasabay na campaign na pina-publish sa Choose Local  San Mateo County App kada cycle, upang hikayatin ang mga miyembro ng komunidad (mga  customer mo) na mamili ng lokal na produkto at suportahan ang mga lokal na negosyo. Tutuon  ang bawat alok na reward sa isang layuning gustong isulong ng County ng San Mateo.  Magbabago ang mga alok na reward sa paglipas ng panahon, at aabisuhan ka kung kasama  ang iyong negosyo sa isa o higit pang alok na reward. Magkakaroon ng sariling mga tuntunin at  kondisyon ang bawat alok na reward kung saan sa pamamagitan nito ay maaaring  makatanggap ng SMC Points ang isang user. Upang posibleng makatanggap ng SMC Points,  maaaring sumali ang Mga User ng App sa mga alok na reward na pina-publish sa Choose Local  San Mateo County App sa pamamagitan ng pag-link ng kanilang credit/debit card at pagpindot  sa button na “Join reward offer” para sa isang partikular na alok na reward kung saan sila  interesado