Nag-aalok ang Choose Local San Mateo County sa mga customer ng pagkakataong  makatanggap ng SMC Points (eksklusibong lokal na point system ng County ng San Mateo)  para sa pagsuporta sa mga kalahok na lokal na negosyo. Maaaring makatanggap ng SMC  Points ang mga user pagkatapos magsagawa ng Mga Kwalipikadong Pagbili na kasama sa  mga alok na reward na na-publish sa Choose Local San Mateo County App, at maaari nilang  ipalit ang SMC Points sa mga produkto at serbisyo sa mga Redeeming business, gaya ng iyo.  Ang redemption value ng bawat SMC Point ay Isang U.S. Dollar ($1.00)