Makakatanggap ng SMC Points ang iyong mga customer sa pamamagitan ng paggawa ng Mga  Kwalipikadong Pagbili, at pagkatapos ay maaaring gamitin ang SMC Points sa mga Redeeming  business, gaya ng iyo, sa pamamagitan ng Choose Local San Mateo County App. Kapag  nakatanggap ng SMC Points na iyon, mahihikayat ang mga customer na bumili ng lokal na  produkto at patatagin ang komunidad ng County ng San Mateo at ang mga negosyo dito.