Ipapadala ang notification ng kumpirmasyon sa email address na ibinigay mo sa amin sa form  ng aplikasyon. Para sa anumang isyu o tanong, magpadala ng email sa  

chooselocalsmc@colu.com.